צלם המערכת שוקי לרר תיעד את מכירת חמץ לגוי ע''י הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא רבה של בני ברק בערב חג הפסח • צפו