בערב פסח אחר חצות אפה כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א את מצות המצוה על גג הבנין במאפיית המצות של אביו כ"ק האדמו"ר בעל החוקי חיים זיע"א, צפו בתיעוד מרהיב: