צפו בגלריה מערב פסח שאיבת מים שלנו בדיקת חמץ ושריפת חמץ אצל כ''ק אדמו''ר מהוסאקוב , וכן עריכת השולחן לרגל הילולת האדמו''ר מבוקרסט זצ''ל שנערך סמוך לחג