כ''ק גאב''ד קארלסבורג הגה''צ ר' יחזקאל ראטה שליט''א ערך את שולחנו בחוה''מ לרגל הילולת זקינו הרה''ק בעל המראה יחזקאל זיע''א - גלריה