צפו במראות חג הפסח אצל הגאון רבי צבי פרידמן שליט''א רבה של שכונת אור החיים בב''ב