כ''ק אדמו''ר מזידיטשויב שליט''א הגיע בליל בדיקת חמץ למגדל המים לשאיבת מים שלנו לשם מצות מצוה , למחרת אחר חצות היום הגיע האדמו''ר למאפיית משמרת המצות לאפיית מצות מצוה - צילום שוקי לרר