צפו בגלריה מהבדלה מוצאי שבת חוה''מ פסח והשולחן הטהור לכבוד נעילת החג וחלוקת ביזת הים כנהוג בחצרות בית טשארנאביל | צלם מערכת אידישע טעגליכע נייעס תיעד

ברכת המזון בסעודה שלישית – שבת חול המועד פסח
חג הפסח בחצר טשארנאביל (14) חג הפסח בחצר טשארנאביל (16) חג הפסח בחצר טשארנאביל (17) חג הפסח בחצר טשארנאביל (18) חג הפסח בחצר טשארנאביל (19) חג הפסח בחצר טשארנאביל (20)

חג הפסח בחצר טשארנאביל (15)

הבדלה במוצאי שבת חול המועדחג הפסח בחצר טשארנאביל (1) חג הפסח בחצר טשארנאביל (2) חג הפסח בחצר טשארנאביל (3) חג הפסח בחצר טשארנאביל (4) חג הפסח בחצר טשארנאביל (5) חג הפסח בחצר טשארנאביל (6) חג הפסח בחצר טשארנאביל (7) חג הפסח בחצר טשארנאביל (8) חג הפסח בחצר טשארנאביל (9) חג הפסח בחצר טשארנאביל (10) חג הפסח בחצר טשארנאביל (11) חג הפסח בחצר טשארנאביל (12) חג הפסח בחצר טשארנאביל (13)

השולחן הטהור לכבוד נעילת החג וחלוקת ביזת הים במוצאי שביעי של פסחחג הפסח בחצר טשארנאביל (21) חג הפסח בחצר טשארנאביל (22) חג הפסח בחצר טשארנאביל (23) חג הפסח בחצר טשארנאביל (24) חג הפסח בחצר טשארנאביל (25) חג הפסח בחצר טשארנאביל (26)