ראש עירית בני ברק סגניו וחברי העיריה הגיעו באחד מימי חוה''מ לביקור חג אצל מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א במעונו ברח' רשב''ם בב''ב - צילום שוקי לרר