צלם מערכת שוקי לרר תיעד את מעמד מכירת החמץ לנכרי ע''י הגרש''א שטרן רב מערב ב''ב