כ''ק אדמו''ר מצאנז ז'מיגראד שליט''א הגיע לברכת האילנות בחוה''מ פסח כמנהג ישראל בחודש ניסן - תיעוד