שבוע מרומם של התעלות חלף על קהל עדת חסידי שומרי אמונים, כשעדיין לא מש מן הזכרון וחרוט על הלב עבודת הקודש של הרה"ק בעל החוקי חיים זיע"א רבות בשנים וכותלי בית המדרש עוד ספוגים רשפיה רשפי אש שלהבת קה מים רבים לא יוכלו לכבות את גודל אהבת השי"ת לו היו הקהל עד כל הימים.

ברגש קודש ניגש בנו הגדול ממלא מקומו כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א לעבודת טחינת החיטים, ובשאיבת מים שלנו, אחריו ערך לחיים טיש כמנהג בית שומרי אמונים, ובו השמיע דברי תורה ורמזים נפלאים.

בליל בדיקת חמץ אחר הכנה דרבה ניגש האדמו"ר שליט"א לעבודת ביעור החמץ, ובודק את החמץ בחורים ובסדקים ועיקר הכוונה היא לבער את היצה"ר המשול לחמץ מליבותיהם של בני ישראל שלא יפריע בעדם מלעבוד את השי"ת. אחר הבדיקה ניגש האדמו"ר שליט"א לעמוד התפילה בבית המדרש ואומר בהתלהבות כל חמירא וחמיעא וכו' ואחריו יהי רצון בבכיות עצומות, ולאחר מכן מתיישב ללמוד מסכת פסחים פרק אור לארבעה עשר, ובתוך הלימוד שוזר חידושי תורה נפלאים על סדר הגמרא.

בבוקרו של ערב פסח עם התקרב סוף זמן ביעור חמץ, יורד האדמו"ר שליט"א לחצר בית המדרש לשריפת החמץ ואומר כל חמירא בהתרגשות עצומה,

אחר חצות עולה האדמו"ר שליט"א יחד עם הקהל לגג בית המדרש למאפיית המצות של האדמו"ר זיע"א, ואופים בו את המצות בחומרות ובהידורים מיוחדים, ובאמצע האפיה גומרים את ההלל, אחר כן יחלק האדמו"ר שליט"א מצה שמורה לכל אלו שהשתתפו במלאכת האפיה.

בליל התקדש החג ניגש האדמו"ר שליט"א לפני התיבה לתפילת ערבית, ואחר תפילת שמו"ע פותח באמירת ההלל בשאגות ארי מתוך דילוג ופסיחה.

אחר הפסקה קצרה נכנס האדמו"ר שליט"א להיכל בית המדרש לעריכת הסדר, כשעל השולחן סדורים קערת הכסף של האדמו"ר הזקן בעל השומר אמונים זיע"א (שנקנה בהשתדלות בנו הרה"ק בעל חוקי חיים זיע"א, כסגולה להושיע אברך בזש"ק), גביע הכסף וגביע הזהב של הרה"ק בעל החוקי חיים זיע"א ועוד, האדמו"ר שליט"א עטוף בטלית על השטריימל ופותח באמירת קדש וינועו אמות הסיפים, וברשפי להבת אש ערך את הסדר עד לפנות בוקר.

במוצאי יו"ט בין מנחה לערבית ערך האדמו"ר שליט"א את סעודת היו"ט בשילוב סעודת אסתר בו אומרים את ההגדה לכבוד יו"ט שני של גלויות כמנהג אביו הרה"ק בעל החוקי חיים זיע"א.

בליל ג’ דחוה”מ ערך האדמו”ר התכנסות לאברכים, כמנהג בית שומרי אמונים, ובו ערך גם שלחן לחיים לרגל יום הצלת אביו האדמו”ר זיע"א, בתוך הדברים דיבר האדמו”ר דברי חיזוק והתעוררות להתכונן לביאת משיח צדקינו, אשר לפי המצב השורר בעולם נראה ביאתו קרובה מאד. אחר השיחה יצאו הקהל בשירת אני מאמין בביאת המשיח, וכן אודה ה' בכל לבב לרגל הצלת האדמו"ר זיע"א.

בליל שביעי של פסח אחר חצות התקבצו קהל גדול מתושבי בני ברק בהיכל בית המדרש, לעריכת השוה"ט של האדמו”ר שליט"א, כשבאמצע השולחן ניגש לעמוד התפילה ופותח בשירת הים בקול רם פסוק בפסוק. אחר כך פותחים בריקוד נלהב בניגון נשמת כל חי, והיא שעמדה, המעביר בניו, שירה חדשה, אח"כ פותח האדמו"ר באמירת התורה במשך שעה ארוכה ומבאר את גודל חסדי השי"ת בעת קריעת ים סוף, ומעורר את הקהל להודות ולהלל להשי"ת על הניסים המתרחשים עמנו בארץ ישראל, תוך הזכרת דברי קדשו של אביו האדמו"ר זיע"א שהיה מעורר רבות על כך.

במוצאי יו”ט ערך האדמו”ר שליט"א טיש נעילת החג, והאריך בדברי תורה ובדברי חיזוק לקראת ימי הקיץ הבעל"ט, ותיאר את סדר עבודת השי"ת במשך מעגל השנה, אחר כך ערך את מנהג ביזת הים וזריקת הפירות, ויצא בריקוד סוחף יחד עם כל הקהל ומשפיע על כל חסידיו ומעריציו רושם של התעלות בל ימחה.

אחר תפילת ערבית וספירת העומר מבדיל האדמו"ר על הגביע של הרה"ק מהרצ"א מבלאז'וב זיע"א ומברך את הקהל בברכה מיוחדת, והאורחים שהגיעו מקצווי הארץ והעולם עוברים לקבל לקבל ברכת פרידה

לפניכם גלרית תמונות מימי הפסח בצל הקודש, וגם וידאו מיוחד מטחינת החיטים ועד הבדלה מוצאי יו"ט, צפו: