קהל חסידי קאלוב נטל חלק במעמד נעילת החג וסעודת משיח מוצאי אחרון של פסח - גלריה