לא נראה לכם מוזר שבכל המקומות הכתבה עולה באותו נוסח בדיוק, באותו כותרת ובאותם טקסטים בדיוק!

כן, גם בהמודיע והמבשר היום בבוקר זה היה אותו דבר ממש אחד על אחד, אפי' התמונה היה אותו דבר…