למה בכותרת הראשית לא מוזכר את שם הסב האדמור מנארל?