דע פשעווארסקע קעבע איז נישט קיין צאנזער אייניקל (די רעבעצין איז יא)