ימים על ימי מלך תוסיף • מעמד ההכתרה של הגאון הנודע רבי יעקב סטפנסקי שליט''א לראשות הישיבה הגדולה תורה בתפארתה בבית מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ובבית מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א