פתיחת הזמן בהיכלי הישיבות • מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א נשא את המשא המרכזי בעצרת חיזוק ופתיחת הזמן בהיכל ישיבת 'בית שמואל' • בסיום המעמד התברך ציבור המשתתפים מפי מרן ראש הישיבה

המונים השתתפו בעצרת התעוררות לקראת תחילת הזמן, שהתקיימה בהיכל ישיבת בית שמואל בשכונת פנים מאירות בירושלים בראשות מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א.

את העצרת פתח בדברים הגר"י ערנפלד שליט"א ראש ישיבת בית שמואל, שקידם בברכה ובהתרגשות את פני מרן ראש הישיבה שליט"א, שהטריח עצמו מבני ברק כדי לחזק את ציבור בני התורה.

את המשא המרכזי השמיע מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטין שליט"א שעמד על זכותם הגדולה של בני התורה הלומדים בימי בין הזמנים.

בסיום המעמד עבר ציבור המשתתפים להתברך ע"י מרן ראש הישיבה שליט"א.

צילום: ברוך כהן