אדמו"רים ורבנים בניחום אבלים אצל בני האדמו"ר מבעלעד זצ"ל • צילום: JDN