כתב JDN הגיע שלושה ימים לפני ההילולא לציונו של הבאבא סאלי זי"ע, האזין לפיוטי מרוקו מפי זקני העדה, תיעד את הנחת בקבוקי היין לברכה, את סיפורי המופת ואת האורות המרצדים • גלריה מרהיבה וקטע וידאו משנים עברו

עשרים ושמונה שנים חלפו מאז נפטר ה'בבא סאלי' – רבי ישראל אבוחצירא, 'אבי הבאבות' ומי שנודע כצדיק ופרוש ובעל מופתים עצום.

בכל שנה עולים עשרות אלפים לציונו ומקיימים בו מנהגים שונים, כגון הנחת יין על ציונו, אמירת פרקי התהילים, הדלקת נרות ועוד.

אולם, זקני עדת יוצאי מרוקו מגיעים למקום בנתיבות כמה ימים קודם לכן. הם גודשים את מבואות העיר, יושבים במקום ומעלים סיפורי מופת, פיוטי יהדות מרוקו, מנהגים ועוד.

כתב JDN 'עשה' עימם את הימים הללו, ומגיש גלריה משנים קודמות.

זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל.


P1313129 P1313130 P1313122 IMG_0456 P1313116 P1313132 IMG_0437 IMG_0441 IMG_0443 IMG_0445 IMG_0448 IMG_0449 IMG_0450 IMG_0454 IMG_0455 IMG_0436 IMG_0457 P1313121 P1313124 P1313125 P1313131 P1313133 P1313135 ÉÜëüàÜ (2)