המוני מנחמים פקדו את ביתו של האדמו''ר מבעלעד זצ''ל לנמחם על פטירת אביהם כ''ק אדמו''ר מבעלעד זצ''ל - צםו בגלריה נוספת מניחום אבלים