במודיעין עילית התקיים יום עיון "בר בי רב דחד יומא" בהלכות שמיטה לבית ולשדה, ע"י ארגון 'מחשבת התורה' ובסיוע עיריית מודיעין עילית • בין הרבנים שהרצו בפני הקהל הגר"י אפרתי ראש בית המדרש להלכה בהתיישבות שהרחיב בפירוט הזהירות וההכנות הנדרשות לקראת שנת השמיטה הבעל"ט