כ''קאדמו''ר מקאלוב שליט''א המבקר בימים אלו בארה''ק הגיע לביקור בישיבת משנת שמעון בביתר , האדמו''ר נשא דברים בפני התלמידים ובירכם - תיעוד