צלם המערכת שוקי לרר עלה עם המוני בית ישראל לנחם את האדמורי''ם לבית משפחת אבוחצירא היושבים שבעה על פטירת אחותם הרבנית מרגלית טולידנו ע''ה ותיעד בעדשתו את האדמורי''ם והרבנים אישי ציבור ועסקנים מנחמים - צפו