כ''ק מרן אדמו''ר מבעלזא שליט''א הגיע אמש לניחום אבלים אצל משפחת אדמור''י אבוחצירא היושבים שבעה על פטירת אחותם הרבנית טולידנו אשת הרה''ג ר' יוסף טולידנו רבה של גבעת זאב , בניחום האריך האדמו''ר רבי דוד אבוחצירא על הקשר החזק בין אבותיו המקובלים לבית אבוחצירא לבעש''ט הק' וכל עת היו מביאים מתורות האדמורי"ם לבית בעלזא זי"ע ובראשם ה'שר שלום' מבעלזא זי"ע - צילום א.מ.ש.