האדמו"ר מלעלוב יצא למסע השתטחות על קברי הצדיקים בפולין • השבת ישבות בעיירה לעלוב, לשם יגיעו מאות חסידים מארה"ק לרגל שבת יארצייט להרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א • גלריה

כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א יצא ביום רביעי שעבר למסע השתטחות על קברי צדיקים בפולין. הוא נחת  בשעות הבוקר של יום רביעי בשדה התעופה בוורשא, התפלל שם שחרית עם מספר מצומצם של חסידים שהצטרפו למסע ומשם המשיך לעיר לובלין.

האדמו"ר התפלל והשתטח על ציון הרה"ק 'החוזה מלובלין' זיע"א, ועל ציון הרה"ק רבי שלום שכנא מלובלין זיע"א.

לאחר מכן ביקר בבניין ישיבת 'חכמי לובלין' שנוסדה על ידי הגה"ק רבי מאיר שפירא זצ"ל. האדמו"ר התפלל שם תפילת מנחה וערך לחיים טיש במלאות י"א חודש לפטירת אמו הרבנית ע"ה.

ביום חמישי בבוקר הגיע האדמו"ר לעיירת ליזענסק שם נשא תפילה נרגשת על ציונו של הרה"ק רבי אלימלך זי"ע. לאחר מכן התפלל שחרית בבניין הכנסת אורחים במקום.

אחרי התפילה ערך לחיים טיש לרגל הילולת הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע.

בשבת קודש ישהה האדמו"ר בעיירה לעלוב שבפולין, סמוך ונראה לציון זקנו הרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א.

לרגל יום ההילולא שיחול ביום שלישי הקרוב, מאות חסידים עושים את דרכם לעיירה לעלוב, לשבות בשבת המרוממת במחיצת האדמו"ר.

JDN מגיש תיעוד. נמשיך לעקוב אחר המסע ולהביא רשמים ממנו. שבת שלום.

שחרית בשדה התעופה בוורשא

הדלקת נר בציון החוזה הק' מלובלין

תפילה בציון החוזה הק

בציון הרה''ק שלום שכנא בלובלין

על ציון בעל הים של שלמה

תפילת מנחה בישיבת יח''ל בלובלין

ביציאה מישיבת חכמי לובלין

בתפילה הכנסת אורחים ליזענסק

הדלקת נר תמיד בציון הרה''ק מליז'ענסק

בתפילה על ציון הרבי ר' אלימלך

לחיים טיש בליז'ענסק לרגל הילולת הרבי ר' זושא מאניפולי

לחיים טיש יא חודש מאמו הרבנית ע''ה בלובלין