נווה אחיעזר: במלאות ה'שבעה' להסתלקותו של גאב"ד זצ"ל המונים השתתפו בעצרת התעוררות בבית מדרשו > סיקור

מאות השתתפו בעצרת התעוררות ומספד שנערכה במלאות ה'שבעה' להסתלקותו של הגה"צ רבי יעקב משה וייס זצ"ל – גאב"ד נווה אחיעזר – בבית המדרש 'היכל אברהם צבי' בשכונת נווה אחיעזר.

נשאו דברי הספד הרבנים הגאונים: בנו רבי אהרן וייס ר"י ספינקא בבורו פארק, חתנו רבי חנוך טוביאס, רבי יואל טוביאס רב שיכון ו' ב"ב, הרה"צ המשפיע רבי אהרן טויסיג שליט"א והרה"צ המשפיע רבי אריה שכטר שליט"א.

למחרת בשעות הבוקר עלו בניו הגאב"ד רבי יצחק ישעיה וייס ואחיו רבי אהרן, לצד בני הקהילה, לציונו בבית החיים בבני ברק, שם הוקמה המצבה. אמרו פרקי תהלים כנהוג וקדיש יתום, לאחר מכן, נשא דברי הספד קצרים ונרגשים בנו הרב אהרן וייס שליט"א.

בנו הגאון ר' אהרן וויס ר''י ספינקא בורו פארק

הגאון רבי יואל טוביאס רב שיכון ו' ב''ב

שורה הראשונה , גאב''ד נוה אחיעזר, הגר''א טויסיג, והגר''י טוביאס

הקהל בהספדו של הגר''א שכטר

המשפיע רבי אהרן טויסיג

חתן הגאב''ד זצ''ל הג''ר חנוך טוביאס

בניו באמירת קדיש יתום

בנו רבי אהרן נושא דברי הספד על הציון