רבני כולל להוראה בית מרדכי דחסידי בעלזא באנטוורפן הגיעו לבחינה במעונו של הגה''צ רבי משה הלברשטאם אב''ד קהל חסידי באבוב בבלגיה - תיעוד