צפו בגלריה מניחום האבלים אצל כ''ק אדמו''ר מזוועהיל שליט''א ואחיו הרה''ג שליט''א ע''פ אמם הרבנית הצדקנית ע''ה - צפו