מוסדות החינוך והחסד של חסידי באבוב ערכו מתחילת השבוע שלושה מגביות בראשות כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א וזכו לראות היענות מרובה לרצון הקודש • בר"ח סיון יתקיים מעמד 'קשר אחד' לטובת מגבית מאוחדת לכלל המוסדות

מתחילת השבוע נערכו בחסידות באבוב מספר מסיבות לנדיבים המסייעים לאגפים השונים במוסדות של החסידות ברחבי תבל.

מגבית באבוב כולל ירושלים (9)ביום ראשון בבוקר נערכה מסיבה יוקרתית לטובת כולל באבוב בעיה"ק ירושלים אשר לומדים בו כ-80 אברכים ת"ח.

המסיבה נערכה במעונו של הנגיד רבי שלום איסר בירנבוים בבורו פארק, במסיבה נשא כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א מדברות קדשו ובירך את כל הנדיבים שהתאספו לתמוך בכולל המיוחד בירושלים עיה"ק.

נשא דברים הרה"ג רבי משה יצחק טעמפלער שליט"א ראש הכולל המסור, וכאורח הכבוד שימש הרה"ג ר' יעקב שלאף שליט"א מראשי ישיבת המקובלים שערי שמים בירושלים.

גלריה מורחבת- בסוף הכתבה

דינר באבוב ויליאמסבורג (2)במוצאי שבת התאספו חסידי באבוב בעיר וויליאמסבורג בביהמ"ד החדש של החסידות בעיר ההולך ונגמר בימים אלו, שם ערך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א סעודת מלוה מלכה וסעודת הילולא לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל הזרע קודש מראפשיץ זי"ע.

סעודת ה'מלוה מלכה' הוגבלה להשתתפותם של חסידי באבוב המתגוררים בוויליאמסבורג בלבד, ונערכה בשילוב מגבית הכנה לדינר הגדול 'קשר אחד' לטובת איחוד מוסדות באבוב שיתקיים אי"ה בר"ח סיון הבעל"ט.

את שולחן הכבוד פיארו רבני וחשובי החסידות בעיר וומסב"ג וכמה מנכדי בעל ההילולא, וראש הקהל של חסידות באבוב הנגיד ר' יצחק אייזיק דייטש הי"ו.

האדמו"ר מבאבוב סיפור מגדולתו וקדושתו של זקנו מרן הרה"ק זי"ע, ולאחר ברכת המזון עברו החסידים בזה אחר זה למסור את שטר ההתחייבות לתמוך בסכום הגון לטובת החזקת איחוד מוסדות באבוב בבורו פארק.

לפני צאתו חזרה למעונו שבבורו פארק, ביקר האדמו"ר במקוה החדשה שבונים בימים אלו קומת המרתף בבנין בית המדרש, מרן האדמו"ר הביע את קורת רוחו מההתקדמות ובירך את עסקני קרן הבנין.

גלריה מורחבת- בסוף הכתבה

דינר באבוב מפעל חברותא (4)עוד נערכה השבוע מסיבה מיוחדת לטובת מפעל חברותא – לב שלמה, ארגון המממן חברותות לילדים במסגרת ת"ת באבוב, הארגון נקרא על שמו הקדוש של מרן הרה"ק מהר"ש מבאבוב זי"ע.

המסיבה נערכה באולמי אנשי ספרד בבורו פארק, בהשתתפות האדמו"ר שליט"א אשר נשא שם מדברות קדשו ובירך את מנהלי ותורמי המוסד החשוב.

בסיום הדינר נערך פאנל מעניין בענייני חינוך ע"י שלושה מחנכים מפורסמים מחסידי באבוב, ה"ה הרה"ג ר' אשר זעליג גאלדמאן, הרה"ג ר' אהרן יודל גארדאן והרה"ג ר' נתן דוד בלום, התרגשות מיוחדת נרשמה בקרב משתתפי המגבית בעת עריכת ההגרלה על 'י"ב מצה' מאת הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע אשר על שמו נקרא המוסד.

גלרייה מדינר לטובת כולל באבוב בירושלים

מגבית באבוב כולל ירושלים (1)

מגבית באבוב כולל ירושלים (2)

מגבית באבוב כולל ירושלים (3)

מגבית באבוב כולל ירושלים (4)

מגבית באבוב כולל ירושלים (5)

מגבית באבוב כולל ירושלים (6)

מגבית באבוב כולל ירושלים (7)

מגבית באבוב כולל ירושלים (8)

מגבית באבוב כולל ירושלים (9)

מגבית באבוב כולל ירושלים (10)

גלרייה ממסיבת קשר אחד ומלוה מלכה בראשות האדמו"ר עם חסידי באבוב בוויליאמסבורג

דינר באבוב ויליאמסבורג (1)

דינר באבוב ויליאמסבורג (2)

דינר באבוב ויליאמסבורג (3)

דינר באבוב ויליאמסבורג (4)

דינר באבוב ויליאמסבורג (5)

דינר באבוב ויליאמסבורג (6)

גלרייה ממסיבת הדינר לטובת מפעל חברותא לב שלמה

דינר באבוב מפעל חברותא (1)

דינר באבוב מפעל חברותא (2)

דינר באבוב מפעל חברותא (3)

דינר באבוב מפעל חברותא (4)

דינר באבוב מפעל חברותא (5)

דינר באבוב מפעל חברותא (6)

דינר באבוב מפעל חברותא (7)

דינר באבוב מפעל חברותא (8)