בהיכל ישיבת תפארת אליעזר בב''פ נערך שמחת הוואך נאכט לנכדם של הגה''צ אב''ד סאטמאר ב''פ ואב''ד תפארת אליעזר בהשתתפות תלמידי הישיבה - צפו