הגאון רבי משה צדקה שליט''א ראש ישיבת פורת יוסף הגיע לביתר למסירת שיעורים במסגרת יום שכולו תורה , הרב צדקה הגיע לת''ת נתיבות שלום משם פנה לת''ת משנת יהודה ולביהכנ''ס היכל עובדיה ומסר שיעורים בעניני דיומא בהשתתפות תושבי העיר - צילום ברוך אוביץ