לפני כשעה הגיע רבינו הגה"ק שליט"א לבקר את כ"ק מרן אדמו"ר מקאסאן שליט"א, בבארא פארק