רבי אפרים הוא איש מיוחד במינו מלבד זה שלבו רחב כאולם כידוע במפעליו הגדולים של קימחא דפיסחא ועונג שבת ויו"ט הרי ענותנותו לראות איך שהוא מכבד כל ילד ברחוב אם כזה גישמאקייט וכזה נאכגילאזנקייט בקיצור זה זן נדיר ביותר.