קרוב למאה אלף איש השתתפו במעמד ההדלקה לכבוד רשב"י שהתקיים בקרית יואל במונורו בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א • רבבות חסידי סאטמאר נהרו עוד מלפני שבת לשהות בצל הקודש ולהשתתף בהדלקה • עם צאת השבת הגיעו אלפי חסידים נוספים ועוד אלפים מהישובים הסמוכים להשתתף בהדלקה הגדולה • אחרי המעמד גזז האדמו"ר מסאטמאר את שערות צעירי הצאן שהגיעו לגיל החאלאקה • אלפים השתתפו גם בשולחן הטהור לכבוד רבי שמעון בר יוחאי • צפו בגלריה מרהיבה

01 ההדלקה 02 01 ההדלקה 04 01 ההדלקה 07 01 ההדלקה 10 01 ההדלקה 13 01 ההדלקה 15 01 ההדלקה 17 01 ההדלקה 20 01 ההדלקה 23 01 ההדלקה 27 01 ההדלקה 30 01 ההדלקה 31 01 ההדלקה 32 01 ההדלקה 36 01 ההדלקה 40 01 ההדלקה 42 01 ההדלקה 44 01 ההדלקה 48 01 ההדלקה 49 01 ההדלקה 51 01 ההדלקה 53 01 ההדלקה 55 01 ההדלקה 56 01 ההדלקה 57 01 ההדלקה 60 01 ההדלקה 61 02 חלאקה 01 02 חלאקה 04 02 חלאקה 07 02 חלאקה 10 02 חלאקה 13 02 חלאקה 15 02 חלאקה 16 02 חלאקה 18 02 חלאקה 20 02 חלאקה 22 03 לחיים טיש 03 03 לחיים טיש 04 03 לחיים טיש 06 03 לחיים טיש 08 03 לחיים טיש 11 03 לחיים טיש 13 03 לחיים טיש 16 03 לחיים טיש 19 03 לחיים טיש 21