גאב''ד סאטמאר מאנסי ערך את שולחנו בהיכל בית מדרשו במאנסי לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי - צילום י. סנדיק