ביום ל''ג בעומר הגיעו תינוקות של בית רבן שהגיעו לגיל 3 לערות חאלקעס אצל מרן הגר''ח קנייבסקי - שוקי לרר תיעד