בראשות כ''ק אדמו''ר מקראלי שליט''א נערך מעמד הדלקת ל''ג בעומר לילדי הת''ת