קהל רב ובראשם אדמורי''ם ורבנים נטלו חלק בעצרת הספד והתעוררות במלאות השלושים לפטירתו של כ''ק אדמו''ר מבעלעד זצ''ל בראשות בניו הרה''ג ר' שיראל טויסיג והרה''ג ר' שלמה טויסיג את המשא המרכזי נשא כ''ק אדמו''ר מצאנז קלויזנבורג במעמד השתתף אף כ''ק אדמו''ר מבאבוב שליט''א - תיעוד