גאב''ד קוממיות הגר''מ מנדלזון שליט''א הגיע להתייעצות לקראת שנת השמיטה הבעל'''ט אצל מרן הגר''ח קנייבסקי, במהלך הביקור העלה הגאב''ד שאלות הלכתיות בנושא השמיטה שהגיעו אליו מחקלאים לרחבי הארץ - צפו