למעונו של כ"ק מרן בעל שבט הלוי הגר"ש וואזנר שליט"א הגיעו אחה"צ מרנן ורבנן שליט"א רבנים וראשי ישיבות ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א לאמירה משותפת של תפילת השל"ה בער"ח סיון • כ"ק מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי שליט"א נשא דברים בעניינו של יום • צילום: אלי קובין