כידוע שהאדמו"ר מפאלטישאן שליט"א למד בישיבת בעלזא בירושלים עד לחתונתו בשנת תש"מ וזכה לקירבה יתירה מהאדמו"ר מבעלזא שליט"א שדאג לכל צרכיו בגו"ר ואימץ אותו כבן וכן שימש כשושבין בחופתו בנוסף שהתכבד ע"י גיסו האדמו"ר מקרעטשניף רחובות שליט"א בסידור קידושין, לפני כן למד בישיבת פאפא אצל בעל הויחי יוסף זצ"ל שהיה מאד בידידות עם סבו האדמו"ר רבי אלעזר מפטלטישאן זצ"ל וכשהיה מגיע לשבות בווילאמסבורג מדי שנה בשנה וערך התפילות והשלחנות בביהמ"ד הגדול פאפא נתן לו כל הכיבודים מרישא ועד סיפא