בלבבות הומים התכנסו אלפי ילדים לכינוס 'ועתה כתבו' לעידוד כתיבת חידושי תורה • יו"ר הארגון הרב אלי שמחיוף פרץ בבכי עם תחילת המעמד וציין כי מי שעמד בראש הכינוס היה מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, ועתה ניכר חסרונו הגדול

היום התקיים מעמד אדיר של ועתה כתבו לכם לילדי ישראל המתקיים מידי שנה בניהולו של חבר מועצת העיר ירושלים הר' אלי שמחיוף, נוסף לכינוס השנתי הגדול ביותר של ועתה כתבו לכם של בני הישיבות בו משתתפים כעשר אלף בני תורה ואברכי כוללים, מתקיים מידי שנה כינוס גם לילדי התלמודי תורה של רשת החינוך בו הם נבחנים על הלכות שבת וזוכים בפרסים יקרי ערך בחידון ההלכה הגדול בבניני האומה,

בכנס שהתקיים היום השתתפו הראשל"צ הגר"י יוסף ורבנים נוספים, יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי, חברי מועצת העיר ירושלים ואישי ציבור נוספים.

בדברים שנשא הראשל"צ בכינוס חיזק את ילדי ישראל ואמר כי העולם עומד על הבל פיהם ובזכות לימודם מתבטלים גזרות על ישראל.

יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי נשא דברים ושיבח את היוזמה הברוכה הזאת בקרב ילדי ישראל.

יו"ר הארגון הרב אלי שמחיוף בדברי הפתיחה בתחילת המעמד פרץ בבכי כשציין כי מידי שנה מי שהיה נושא את המשא המרכזי בכינוס זה ומבקש לטרוח להשתתף בכינוס היה מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, שמחיוף סיפר כי כל שנה מרן בעצמו היה מבקש להגיע למעמד זה ולרוות נחת מילדי ישראל תינוקות של בית רבן וכעת חסרונו גדול.