האדמו"ר מדינוב הגיע לקרוא בספר התורה המיוחס ל'דברי חיים' מצאנז, שהוא למעשה ספר התורה בו משתמש האדמו"ר מסאטמאר בחגים, ושבימות השנה מונח אצל הנגיד זופניק

השבוע הגיע כ"ק אדמו"ר מדינוב שליט"א להתפלל שחרית בבית הנה"ח משה שמואל זופניק הי"ו, כדי לזכות ולקרוא בספר התורה המיוחס להרה"ק בעל 'דברי חיים' מצאנז זיע"א, שנמצא בביתו.

כיצד הגיע ספר התורה לידי הנגיד?

הנה הסיפור שמאחורי: שני נינים של הרה"ק בעל ה'דברי חיים' זיע"א החזיקו בירושה בספר התורה, ומזה שנים רבות הופעלו עליהם לחצים מצד אספנים וסוחרי עתיקות שונים, למכור להם את ספר התורה שערכו הון רב.

כל הנסיונות עלו בתהו, הצאצאים התעקשו להחזיק בחפץ הקדוש של זקנם. אולם, לאחר לחצים שהופעלו שוב בשנים האחרונות התרצו הנכדים למכור, ובתנאי שהקונה יהיה מצאצאי בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, כדי שעדיין ייוותר הספר בחזקת אחד מצאצאיו.

קרא עוד:

[postim]

הפתח אפשר לנה"ח משה שמואל זופניק הי"ו לרכוש את הספר תורה מתנה לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א, שהוא צאצא להרה"ק מצאנז זיע"א.

במהלך השנה – מוקד עלייה לרגל • ברגלים – בסאטמאר

בזמן הרכישה הוחלט על ידי מקורבי האדמו"ר מסאטמאר לזכות ולהכיר טובה לנגיד על שרכש את ספר התורה בסכום עתק, והספר תורה יהא מונח בביתו במשך כל ימות השנה, כאשר בחג השבועות ובשמחת תורה הספר מובא לבית הכנסת 'סאטמאר' והאדמו"ר קורא בו בחג השבועות, ורוקד עמו בשמחת תורה.

במהלך ימות השנה באים עשרות אדמו"רים ורבנים להתפלל אצלו תפילת שחרית בשני וחמישי, לזכות ולקרוא בספר התורה הקדוש הזה.

צפו: האדמו"ר מדינוב קורא בספר התורה העתיק בבית הנגיד.
האדמו''ר מדינוב קורא בספר התורה

‏‏עותק של האדמו''ר מדינוב קורא בספר התורה