קהל רב מחסידי קרעטשניף ירושלים חגו את חג מתן תורה בצל כ''ק אדמו''ר מקרעטשניף ירושלים שליט''א במוצאי החג נערך טיש נעילת החג בשילוב שמחת האירוסין לנכד האדמו''ר ב לחתנו הרה''צ ר' משה אשכנזי שליט''א - צילום מאיר וידר