קהל רב ובראשם אדמורי''ם ורבנים השתתפו לפני חג השבועות בשמחת הכנסת ספר תורה לביהמ''ד ויואל משה סאטמאר במאנסי בראשות אב''ד סאטמאר מאנסי נדבת הרה''ח ר' חנניה יו''ט גלויבער - צילום י. סנדיק