ראשי "אגודת שמיטה" ביקרו אצל מרן גאב"ד העדה החרדית בירושלים בכדי להציג בפניו את הרעיון הגדול של זיכוי הרבים בקיום מצוות שמיטה הנדירה,

הגאב"ד הפסיק את שגרת יומו באמרו שלענין חשוב זה הוא מפנה זמן מיוחד, עבר על פרטי ההסכם, ונהנה לראות את כי אכן המיזם מתנהל תוך הקפדה על כל דקדוקי ההלכה.

הוא אף הצטרף ורכש יחידת קרקע בכדי לקים בעצמו את המצוה!

בתום השיחה הנף מרן הגאב"ד את שני ידיו לצדדים בהתרגשות תוך שהוא מפטיר "וצויתי את ברכתי לכם"

צילום שוקי לרר