מאות חסידי לעלוב הצטרפו אמש למסעו של כ"ק אדמו"ר שליט"א ברחבי פולין • בשעות הקרובות יעלה לפקוד את ציון זקנו, רבי דוד זיע"א • סיקור וגלריה

למעלה מ-250 מחסידי ואוהדי בית לעלוב הגיעו לעיירה 'לעלוב' לעת ערב על מנת להצטרף למסעו של כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א, שעתיד לעלות במשך היום לפקוד את ציון זקנו, הרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א לרגל יום ההילולא ה-202 להסתלקותו.

קרא עוד:
[postim]
אמש, ליל ההילולא, הדליק האדמו"ר נר נשמה ועבר לפני התיבה לתפילת ערבית. לאחר מכן ערך שולחן 'לחיים' בביהמ"ד בעיירה, בעיצומו נשא מדברות קודשו במשנת זקנו הק' זיע"א, וסיפר עובדות הנהגות ומופתים מבעל ההילולא.

הבוקר, טרם החלה תפילת שחרית, הניח האדמו"ר תפילין לבן המשב"ק הרה"ח אהרן לוסטיג הי"ו, וערך שוב שולחן 'לחיים' קצר לאחר התפילה,ובזכות אבותיו והיום המסוגל, האציל מברכותיו.

כאמור, בעוד שעות מספר צפוי האדמו"ר לציונו של מקים השושלת המפוארת לבית לעלוב.

JDN ימשיך לדווח מלעלוב הקפואה.

צילום ודיווח: עמרם בלעדי.
אהל הרהק רבי דוד מלעלוב זיעא

בית החיים בלעלוב המצוי כעת בשיפוצים

הדלקת נר תמיד

הנחת תפילין לבן המשבק הרב אהרן לוסטיג

הנחת תפילין לבן המשבק

הנחת תפילין

לחיים טיש בליל הילולת הרהק רבי דוד מלעלוב זיעא

לחיים טיש לאחר הנחת תפילין

לחיים טיש