צפו בגלריה נוספת משמחת החתונה לנכדת כ''ק מרן אדמו''ר מבעלזא שליט''א בת לבנו הרה''צ ר' אהרן מרדכי רוקח שליט''א שנערכה בשאטער הענקי ברחבת ביהמ''ד הגדול - צילום צוות צלמי שוקי לרר