כ''ק אדמו''ר מספינקא ב''פ ערך את שולחנו בהיכל בית מדרשו בבארא פארק לרגל הילולת הרה''ק בעל החקל יצחק מספינקא זיע''א - תיעוד