כינוס הרבנים העולמי של חצר הקודש בעלזא לרבני ודייני הקהילה מכל רחבי תבל שהתקיים במלון רמדה בירושלים - בשילוב שמחת שבע ברכות לרגל שמחת נשואי נכדת כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א. נערך באולם הת"ת ברח' תכלת מרדכי בירושלים, בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א שנשא את משא קדשו לרבני בעלזא

כמאה רבני ודייני בעלזא מכל רחבי תבל התכנסו לשני ימי עיון גדושי תוכן, בהם עסקו בעניינים רמים העומדים ברומו של עולם.

בדברי פתיחה ביום הראשון התכבד גאב"ד אנטווערפן, הגאון רבי אהרן שיף שליט"א, שהטעים את דרך השילוב בין התפקיד לבין השררה, לרדת מן ההר אל העם מחד, ולהיות נערץ על בני קהילתו מאידך.

הרה"ג רבי מנחם מנדל פקשר שליט"א רב קהילת ויזניץ באלעד הרחיב בעצות נכונות כיצד לתקן תקנות חשובות ומועילות בקרב הציבור, ולחזק ענינים שיהיו לתועלת ולא ח"ו להיפך.

במושבים השונים שעסקו בבעיות אישיות ומשפחתיות, הופיעו הרבנים החשובים הרב שמחה כהן מחבר הספר "הבית היהודי", הרב יוסף גולדשטיין והרב צבי הוס יו"ר ארגון "חיים של אושר".

רב שיח מרתק שסחף את הציבור לשעות הבאות התקיים בהשתתפות דייני קהילות חסידי בעלזא הרבנים הגאונים רבי יהושע פינק, רבי שמאי גראס, רבי יוסף דירנפלד ורבי יחזקאל עקיבא גראס.

ביום השני של הכינוס עסקו בין היתר בפגעי הטכנולוגיה, כאשר בפני הדיינים הופיעו עסקנים ומומחים חשובים העוסקים בענין זה שנים רבות. כן עסקו בענייני מקומות עבודה ושמירה על המסגרת הקהילתית, כאשר במושב זה נאמו הגאונים רבי יהושע פינק ורבי מנשה ישראל רייזמן, ועל תקנות שונות בענייני נישואין וכשרות המאכלים.

המעמד המרכזי התקיים ביום השני באולם הת"ת מחזיקי הדת בירושלים, שם נערכה שמחת שבע ברכות לרגל נשואי נכדת כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א, אשר נודבה ע"י הנגיד הרב שלמה וויילר מלונדון.

בתחילת שמחת השבע ברכות נשא דברים הגאון רבי פנחס פרידמן שליט"א ראש הכוללים בבעלזא, לאחר ברכהמ"ז ושבע ברכות נשא האדמו"ר שליט"א משא קודש בו מסר דברות והוראות קודש מיוחדות בפני הרבנים והדיינים החשובים שליט"א.

צפו בגלריה מהמעמד | צילום: אנשיל בעק